Forum und email

ImagickDraw::getTextAlignment

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getTextAlignment — Returns the text alignment

Description

int ImagickDraw::getTextAlignment ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the alignment applied when annotating with text.

Parameters

Return values

Returns one of the ALIGN_ constants and 0 if no align is set.