Forum und email

ImagickDraw::getTextAntialias

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getTextAntialias — Returns the current text antialias setting

Description

bool ImagickDraw::getTextAntialias ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the current text antialias setting, which determines whether text is antialiased. Text is antialiased by default.

Parameters

Return values

Returns true if text is antialiased and false if not.