Forum und email

ImagickDraw::getTextDecoration

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getTextDecoration — Returns the text decoration

Description

int ImagickDraw::getTextDecoration ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the decoration applied when annotating with text.

Parameters

Return values

Returns one of the DECORATION_ constants and 0 if no decoration is set.