Forum und email

ImagickDraw::getTextEncoding

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getTextEncoding — Returns the code set used for text annotations

Description

string ImagickDraw::getTextEncoding ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a string which specifies the code set used for text annotations.

Parameters

Return values

Returns a string specifying the code set or false if text encoding is not set.