Forum und email

ImagickDraw::getTextUnderColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getTextUnderColor — Returns the text under color

Description

ImagickPixel ImagickDraw::getTextUnderColor ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the color of a background rectangle to place under text annotations.

Return values

Returns an ImagickPixel object describing the color.