Forum und email

ImagickDraw::getVectorGraphics

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getVectorGraphics — Returns a string containing vector graphics

Description

string ImagickDraw::getVectorGraphics ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a string which specifies the vector graphics generated by any graphics calls made since the ImagickDraw object was instantiated.

Parameters

Return values

Returns a string containing the vector graphics.