Forum und email

ImagickDraw::line

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::line — Draws a line

Description

bool ImagickDraw::line ( float $sx , float $sy , float $ex , float $ey )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a line on the image using the current stroke color, stroke opacity, and stroke width.

Parameters

sx

starting x coordinate

sy

starting y coordinate

ex

ending x coordinate

ey

ending y coordinate

Return values

No value is returned.