Forum und email

ImagickDraw::matte

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::matte — Paints on the image's opacity channel

Description

bool ImagickDraw::matte ( float $x , float $y , int $paintMethod )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Paints on the image's opacity channel in order to set effected pixels to transparent. to influence the opacity of pixels.

Parameters

x

x coordinate of the matte

y

y coordinate of the matte

paintMethod

PAINT_ constant

Return values

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity