Forum und email

ImagickDraw::pathClose

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathClose — Adds a path element to the current path

Description

bool ImagickDraw::pathClose ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds a path element to the current path which closes the current subpath by drawing a straight line from the current point to the current subpath's most recent starting point (usually, the most recent moveto point).

Parameters

Return values

No value is returned.