Forum und email

ImagickDraw::pathCurveToAbsolute

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathCurveToAbsolute — Draws a cubic Bezier curve

Description

bool ImagickDraw::pathCurveToAbsolute ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a cubic Bezier curve from the current point to (x,y) using (x1,y1) as the control point at the beginning of the curve and (x2,y2) as the control point at the end of the curve using absolute coordinates. At the end of the command, the new current point becomes the final (x,y) coordinate pair used in the polybezier.

Parameters

x1

x coordinate of the first control point

y1

y coordinate of the first control point

x2

x coordinate of the second control point

y2

y coordinate of the first control point

x

x coordinate of the curve end

y

y coordinate of the curve end

Return values

No value is returned.