Forum und email

ImagickDraw::pathMoveToAbsolute

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathMoveToAbsolute — Starts a new sub-path

Description

bool ImagickDraw::pathMoveToAbsolute ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Starts a new sub-path at the given coordinate using absolute coordinates. The current point then becomes the specified coordinate.

Parameters

x

x coordinate of the starting point

y

y coordinate of the starting point

Return values

No value is returned.