Forum und email

ImagickDraw::pathMoveToRelative

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathMoveToRelative — Starts a new sub-path

Description

bool ImagickDraw::pathMoveToRelative ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Starts a new sub-path at the given coordinate using relative coordinates. The current point then becomes the specified coordinate.

Parameters

x

target x coordinate

y

target y coordinate

Return values

No value is returned.