Forum und email

ImagickDraw::point

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::point — Draws a point

Description

bool ImagickDraw::point ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a point using the current stroke color and stroke thickness at the specified coordinates.

Parameters

x

point's x coordinate

y

point's y coordinate

Return values

No value is returned.