Forum und email

ImagickDraw::polygon

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::polygon — Draws a polygon

Description

bool ImagickDraw::polygon ( array $coordinates )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a polygon using the current stroke, stroke width, and fill color or texture, using the specified array of coordinates.

Parameters

coordinates

multidimensional array like array( array( 'x' => 3, 'y' => 4 ), array( 'x' => 2, 'y' => 6 ) );

Return values

Returns TRUE on success.