Forum und email

ImagickDraw::polyline

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::polyline — Draws a polyline

Description

bool ImagickDraw::polyline ( array $coordinates )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a polyline using the current stroke, stroke width, and fill color or texture, using the specified array of coordinates.

Parameters

coordinates

array of x and y coordinates: array( array( 'x' => 4, 'y' => 6 ), array( 'x' => 8, 'y' => 10 ) )

Return values

Returns TRUE on success.