Forum und email

ImagickDraw::popClipPath

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::popClipPath — Terminates a clip path definition

Description

bool ImagickDraw::popClipPath ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Terminates a clip path definition.

Parameters

Return values

No value is returned.