Forum und email

ImagickDraw::pop

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pop — Destroys the current ImagickDraw in the stack, and returns to the previously pushed ImagickDraw

Description

bool ImagickDraw::pop ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Destroys the current ImagickDraw in the stack, and returns to the previously pushed ImagickDraw. Multiple ImagickDraws may exist. It is an error to attempt to pop more ImagickDraws than have been pushed, and it is proper form to pop all ImagickDraws which have been pushed.

Parameters

Return values

Returns true on success and false on failure.