Forum und email

ImagickDraw::popPattern

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::popPattern — Terminates a pattern definition

Description

bool ImagickDraw::popPattern ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Terminates a pattern definition.

Parameters

Return values

Returns true on success and false on failure.