Forum und email

ImagickDraw::pushClipPath

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pushClipPath — Starts a clip path definition

Description

bool ImagickDraw::pushClipPath ( string $clip_mask_id )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Starts a clip path definition which is comprized of any number of drawing commands and terminated by a ImagickDraw::popClipPath() command.

Parameters

clip_mask_id

Clip mask Id

Return values

No value is returned.