Forum und email

ImagickDraw::push

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::push — Clones the current ImagickDraw and pushes it to the stack

Description

bool ImagickDraw::push ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Clones the current ImagickDraw to create a new ImagickDraw, which is then added to the ImagickDraw stack. The original drawing ImagickDraw(s) may be returned to by invoking pop(). The ImagickDraws are stored on a ImagickDraw stack. For every Pop there must have already been an equivalent Push.

Parameters

Return values

Returns true on success and false on failure.