Forum und email

ImagickDraw::pushPattern

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pushPattern — Indicates that subsequent commands up to a ImagickDraw::opPattern() command comprise the definition of a named pattern

Description

bool ImagickDraw::pushPattern ( string $pattern_id , float $x , float $y , float $width , float $height )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Indicates that subsequent commands up to a DrawPopPattern() command comprise the definition of a named pattern. The pattern space is assigned top left corner coordinates, a width and height, and becomes its own drawing space. Anything which can be drawn may be used in a pattern definition. Named patterns may be used as stroke or brush definitions.

Parameters

pattern_id

the pattern Id

x

x coordinate of the top-left corner

y

y coordinate of the top-left corner

width

width of the pattern

height

height of the pattern

Return values

Returns true on success and false on failure.