Forum und email

ImagickDraw::rectangle

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::rectangle — Draws a rectangle

Description

bool ImagickDraw::rectangle ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a rectangle given two coordinates and using the current stroke, stroke width, and fill settings.

Parameters

x1

x coordinate of the top left corner

y1

y coordinate of the top left corner

x2

x coordinate of the bottom right corner

y2

y coordinate of the bottom right corner

Return values

No value is returned.