Forum und email

ImagickDraw::render

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::render — Renders all preceding drawing commands onto the image

Description

bool ImagickDraw::render ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Renders all preceding drawing commands onto the image.

Parameters

Return values

Returns true on success and false on failure.