Forum und email

ImagickDraw::roundRectangle

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::roundRectangle — Draws a rounted rectangle

Description

bool ImagickDraw::roundRectangle ( float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $rx , float $ry )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a rounted rectangle given two coordinates, x & y corner radiuses and using the current stroke, stroke width, and fill settings.

Parameters

x1

x coordinate of the top left corner

y1

y coordinate of the top left corner

x2

x coordinate of the bottom right

y2

y coordinate of the bottom right

rx

x rounding

ry

y rounding

Return values

No value is returned.