Forum und email

ImagickDraw::scale

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::scale — Adjusts the scaling factor

Description

bool ImagickDraw::scale ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adjusts the scaling factor to apply in the horizontal and vertical directions to the current coordinate space.

Parameters

x

horizontal factor

y

vertical factor

Return values

No value is returned.