Forum und email

ImagickDraw::setClipPath

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setClipPath — Associates a named clipping path with the image

Description

bool ImagickDraw::setClipPath ( string $clip_mask )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Associates a named clipping path with the image. Only the areas drawn on by the clipping path will be modified as long as it remains in effect.

Parameters

clip_mask

the clipping path name

Return values

No value is returned.