Forum und email

ImagickDraw::setFillColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setFillColor — Sets the fill color to be used for drawing filled objects

Description

bool ImagickDraw::setFillColor ( ImagickPixel $fill_pixel )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the fill color to be used for drawing filled objects.

Parameters

fill_pixel

ImagickPixel to use to set the color

Return values

No value is returned.