Forum und email

ImagickDraw::setFillOpacity

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setFillOpacity — Sets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture

Description

bool ImagickDraw::setFillOpacity ( float $fillOpacity )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture. Fully opaque is 1.0.

Parameters

fillOpacity

the fill opacity

Return values

No value is returned.