Forum und email

ImagickDraw::setStrokeAntialias

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setStrokeAntialias — Controls whether stroked outlines are antialiased

Description

bool ImagickDraw::setStrokeAntialias ( bool $stroke_antialias )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Controls whether stroked outlines are antialiased. Stroked outlines are antialiased by default. When antialiasing is disabled stroked pixels are thresholded to determine if the stroke color or underlying canvas color should be used.

Parameters

stroke_antialias

the antialias setting

Return values

No value is returned.