Forum und email

ImagickDraw::setStrokeColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setStrokeColor — Sets the color used for stroking object outlines

Description

bool ImagickDraw::setStrokeColor ( ImagickPixel $stroke_pixel )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the color used for stroking object outlines.

Parameters

stroke_pixel

the stroke color

Return values

No value is returned.