Forum und email

ImagickDraw::setStrokeOpacity

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setStrokeOpacity — Specifies the opacity of stroked object outlines

Description

bool ImagickDraw::setStrokeOpacity ( float $stroke_opacity )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Specifies the opacity of stroked object outlines.

Parameters

stroke_opacity

stroke opacity. 1.0 is fully opaque

Return values

No value is returned.