Forum und email

ImagickDraw::setTextAntialias

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setTextAntialias — Controls whether text is antialiased

Description

bool ImagickDraw::setTextAntialias ( bool $antiAlias )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Controls whether text is antialiased. Text is antialiased by default.

Parameters

antiAlias

Return values

No value is returned.