Forum und email

ImagickDraw::setTextDecoration

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setTextDecoration — Specifies a decoration

Description

bool ImagickDraw::setTextDecoration ( int $decoration )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Specifies a decoration to be applied when annotating with text.

Parameters

decoration

DECORATION_ constant

Return values

No value is returned.