Forum und email

ImagickDraw::setTextUnderColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setTextUnderColor — Specifies the color of a background rectangle

Description

bool ImagickDraw::setTextUnderColor ( ImagickPixel $under_color )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Specifies the color of a background rectangle to place under text annotations.

Parameters

under_color

the under color

Return values

No value is returned.