Forum und email

ImagickDraw::setVectorGraphics

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setVectorGraphics — Sets the vector graphics

Description

bool ImagickDraw::setVectorGraphics ( string $xml )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the vector graphics associated with the specified ImagickDraw object. Use this method with ImagickDraw::getVectorGraphics() as a method to persist the vector graphics state.

Parameters

xml

xml containing the vector graphics

Return values

Returns true on success and false on failure.