Forum und email

ImagickDraw::skewY

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::skewY — Skews the current coordinate system in the vertical direction

Description

bool ImagickDraw::skewY ( float $degrees )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Skews the current coordinate system in the vertical direction.

Parameters

degrees

degrees to skew

Return values

No value is returned.