Forum und email

ImagickDraw::translate

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::translate — Applies a translation to the current coordinate system

Description

bool ImagickDraw::translate ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Applies a translation to the current coordinate system which moves the coordinate system origin to the specified coordinate.

Parameters

x

horizontal translation

y

vertical translation

Return values

No value is returned.