Forum und email

ImagickPixel::clear

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::clear — Clears resources associated with this object

Description

bool ImagickPixel::clear ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Clears the ImagickPixel object, leaving it in a fresh state. This also unsets any color associated with the object.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.