Forum und email

ImagickPixel::__construct

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::__construct — The ImagickPixel constructor

Description

ImagickPixel ImagickPixel::__construct ([ string $color ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Constructs an ImagickPixel object. If a color is specified, the object is constructed and then initialised with that color before being returned.

Parameters

color

The optional color string to use as the initial value of this object.

Return values

Returns an ImagickPixel object on success, throwing ImagickPixelException on failure.