Forum und email

ImagickPixel::destroy

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::destroy — Deallocates resources associated with this object

Description

bool ImagickPixel::destroy ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Deallocates any resources used by the ImagickPixel object, and unsets any associated color. The object should not be used after the destroy function has been called.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.