Forum und email

ImagickPixel::getColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::getColor — Returns the color

Description

array ImagickPixel::getColor ([ bool $normalized ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the color described by the ImagickPixel object, as an array. If the color has an opacity channel set, this is provided as a fourth value in the list.

Parameters

normalized

Normalize the color values

Return values

An array of channel values, each normalized if true is given as param. Throws ImagickPixelException on error.