Forum und email

ImagickPixel::getColorCount

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::getColorCount — Returns the color count associated with this color

Description

int ImagickPixel::getColorCount ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the color count associated with this color.

Parameters

Return values

Returns the color count as an integer on success, throws ImagickPixelException on failure.