Forum und email

ImagickPixel::getColorValue

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::getColorValue — Gets the normalized value of the provided color channel

Description

float ImagickPixel::getColorValue ( int $color )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Retrieves the value of the color channel specified, as a floating-point number between 0 and 1.

Parameters

color

The channel to check, specified as one of the Imagick channel constants.

Return values

The value of the channel, as a normalized floating-point number, throwing ImagickPixelException on error.