Forum und email

ImagickPixel::getHSL

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::getHSL — Returns the normalized HSL color of the ImagickPixel object

Description

array ImagickPixel::getHSL ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the normalized HSL color described by the ImagickPixel object, with each of the three values as floating point numbers between 0.0 and 1.0.

Parameters

Return values

Returns the HSL value in an array with the keys "hue", "saturation", and "luminosity". Throws ImagickPixelException on failure.