Forum und email

ImagickPixel::setColorValue

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::setColorValue — Sets the normalized value of one of the channels

Description

bool ImagickPixel::setColorValue ( int $color , float $value )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the value of the specified channel of this object to the provided value, which should be between 0 and 1. This function can be used to provide an opacity channel to an ImagickPixel object.

Parameters

color

One of the Imagick channel color constants.

value

The value to set this channel to, ranging from 0 to 1.

Return values

Returns TRUE on success.