Forum und email

ImagickPixel::setColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::setColor — Sets the color

Description

bool ImagickPixel::setColor ( string $color )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the color described by the ImagickPixel object, with a string (e.g. "blue", "#0000ff", "rgb(0,0,255)", "cmyk(100,100,100,10)", etc.).

Parameters

color

The color definition to use in order to initialise the ImagickPixel object.

Return values

Returns true if the specified color was set, false otherwise.