Forum und email

ImagickPixel::setHSL

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixel::setHSL — Sets the normalized HSL color

Description

bool ImagickPixel::setHSL ( float $hue , float $saturation , float $luminosity )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the color described by the ImagickPixel object using normalized values for hue, saturation and luminosity.

Parameters

hue

The normalized value for hue, described as a fractional arc (between 0 and 1) of the hue circle, where the zero value is red.

saturation

The normalized value for saturation, with 1 as full saturation.

luminosity

The normalized value for luminosity, on a scale from black at 0 to white at 1, with the full HS value at 0.5 luminosity.

Return values

Returns TRUE on success.