Forum und email

ImagickPixelIterator::__construct

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::__construct — The ImagickPixelIterator constructor

Description

ImagickPixelIterator ImagickPixelIterator::__construct ( Imagick $wand )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

The ImagickPixelIterator constructor

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.