Forum und email

ImagickPixelIterator::destroy

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::destroy — Deallocates resources associated with a PixelIterator

Description

bool ImagickPixelIterator::destroy ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Deallocates resources associated with a PixelIterator.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.