Forum und email

ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow — Returns the current row of ImagickPixel objects

Description

array ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the current row as an array of ImagickPixel objects from the pixel iterator.

Parameters

Return values

Returns a row as an array of ImagickPixel objects that can themselves be iterated.